Bezpieczeństwo

Połączenie bezpieczeństwa osobistej aplikacji z korzyściami jakie daje oprogramowanie w chmurze. Platforma billbox.pl, od samego początku była budowana ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa danych i transakcji przeprowadzanych za pomocą systemu.

Ze względu na bezpieczeństwo podjęliśmy określone decyzje przy projektowaniu architektury naszego oprogramowania. Otóż dla każdego naszego klienta uruchamiana jest oddzielna, indywidualna platforma billbox.pl wraz z bazą danych i miejscem przechowywania dokumentów, co stanowi unikalną cechę w stosunku do alternatywnych rozwiązań. W praktyce oznacza to, że nasz klient czyli wystawca dokumentów posiada swoją indywidualną platformę, a tym samym wydzieloną, indywidualną bazę danych. Nasi klienci nie muszą się martwić, iż ich dane znajdują się we wspólnej zbiorczej bazie danych wszystkich firm korzystających z rozwiązania billbox.pl

Warstwowe zabezpieczenia na poziomie sprzętowym i programowym dają maksimum bezpieczeństwa danych zgromadzonych na platformie billbox.pl. Dane zawarte w fakturze są podwójnie zabezpieczone. Przechowywane są w bezpiecznym archiwum w postaci zaszyfrowanej, a ich udostępnienie odbywa się poprzez zaszyfrowane kanały komunikacyjne (https). Ponadto każda faktura elektroniczna podpisana jest podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego. Dzięki temu odbiorca faktury może sprawdzić czy faktura pochodzi z właściwego miejsca i ma pewność, że jej zawartość nie została zmodyfikowana od momentu wystawienia.

Billbox.pl pracuje na wysokiej klasy serwerach znajdujących się w chronionej lokalizacji z ograniczonym i monitorowanym dostępem osób trzecich. Wszystkie najważniejsze systemy sprzętowe są zdublowane celem zachowania maksymalnej dostępności usługi billbox.pl i zabezpieczeniem przed utratą danych.