Oprogramowanie jako usługa (SAAS) świadczona w chmurze

Największą zaletą platformy billbox.pl jest brak konieczności zakupu, wdrażania i utrzymywania całego systemu dystrybucji faktur elektronicznych. Firma, która zdecyduje się na korzystanie z platformy billbox.pl podpisuje umowę, na podstawie której korzysta z aplikacji billbox.pl. Pod domeną „firma.billbox.pl” Firma otrzymuje do dyspozycji zindywidualizowaną platformę o funkcjonalności dostosowanej do własnych potrzeb. Administracją techniczną platformy zajmują się pracownicy billbox.pl w ramach niewielkiej opłaty abonamentowej. Firma korzystająca z platformy billbox.pl posiada status kontrolera platformy, który nadzoruje cały proces dystrybucji faktur i zarządza dodatkowymi funkcjami w aplikacji billbox.pl. Przy wykorzystaniu modułu do płatności online Firma podpisuje dodatkową umowę z operatorem bezpiecznych płatności internetowych.

Personalizacja platformy

Podpisując umowę na korzystanie z aplikacji billbox.pl firma wybiera dowolne moduły i opcje, które chce wykorzystywać przy dystrybucji elektronicznych dokumentów, a wizualizacja platformy (kolorystyka, logo, slogany reklamowe) zostają przystosowane do wymagań brandingowych.

Elastyczne opłaty miesięczne

W przypadku korzystania z platformy billbox.pl dużą zaletą jest uzależnienie opłaty miesięcznej od faktycznego wykorzystania platformy co do wybranych opcji ale przede wszystkim ilości dystrybuowanych dokumentów. Na koszt korzystania z platformy składa się bowiem opłata abonamentowa stała za użytkowanie określonych modułów oraz opłata zmienna uzależniona od ilości dystrybuowanych elektronicznych faktur i dokumentów.

Usługa Tandem

Mimo, iż popularność e-faktur cały czas rośnie nadal wielu odbiorców chce otrzymywać faktury w formie papierowej. Rodzi to problem dla wystawcy faktur aby każdorazowo dzielić dokumenty wg. rodzaju dystrybucji na elektroniczne i papierowe. Świadczona przez nas usługa Tandem umożliwia zlecenie całego procesu podziału i wysyłki dokumentów naszej firmie przekazując wszystkie faktury w formie elektronicznej. Sortowanie i podział faktur, a następnie wydruk z wysyłką pocztową oraz dystrybucja elektroniczna wykonywane są przez nasze centrum outsourcingowe. Daje to dodatkowe korzyści w postaci oszczędności finansowych oraz oszczędności czasu pracy.