e-Faktury - tania i bezpieczna dystrybucja faktur

Klienci (odbiorcy faktur), którzy wyrażą zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną zakładają na platformie billbox.pl swoje indywidualne konta, na których Firma (wystawca faktur) umieszcza wystawione przez siebie faktury. Po zalogowaniu się na swoje konto klient może przeglądać dostarczone faktury, sortować je wg różnych kryteriów oraz archiwizować. W razie konieczności e-faktury można zapisać na dysk swojego komputera lub wydrukować.