Oszczędność czasu

Droga jaką przebywa faktura elektroniczna jest nieporównywalnie krótsza od drogi faktury papierowej. E-faktury po umieszczeniu na platformie stają się natychmiast dostępne dla odbiorcy. Powiadomienie za pośrednictwem wiadomości e-mail informuje odbiorcę o nowej fakturze i pozwala na jej podgląd po kliknięciu na link i zalogowaniu na konto. Opcja natychmiastowych płatności on-line skraca również czas spływu należności. Okres od wystawienia e-faktury do momentu jej opłacenia może zamknąć się w okresie 1 dnia, podczas gdy przy fakturze papierowej proces ten zajmuje blisko tydzień. Elektroniczna dystrybucja faktur w przeciwieństwie do wysyłki formy papierowej daje przede wszystkim gwarancję ich doręczenia.